ATS S.A. ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń,
NIP: 956-20-37-349, Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS:0000308419,
Kapitał Zakładowy: 6 231 000,00 zł, opłacony w całości
fax: +48 56 61 90 700
biuro@atstorun.pl

Dział Sprzedaży Stali
tel.: +48 56 61 90 723
stal@atstorun.pl

Dział Eksportu
tel.: +48 56 61 90 731
steel@atstorun.pl

Dział Importu
tel.: +48 56 61 90 712
import@atstorun.pl
Copyright © ATS S.A. 2013.