Imię i nazwisko*:
Firma:
Tel. kontaktowy*:
E-mail:
Wiadomość*:
Program Phare 2000, PL 0003.07-05.2: Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw.

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnot Europejskich, w ramach programu pomocowego Unii Europejskiej Phare 2000, PL 0003.07 Program Innowacje i Technologie dla Rozwoju Przedsiębiorstw.

Więcej informacji o programie, oraz archiwum programu na stronach:
www.parp.gov.pl
www.archiwum.parp.gov.pl

Umowa o dofinansowanie numer PL0003.07.05-02-04-0366
Tytuł projektu „Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem o charakterze logistycznym”
Data umowy: 06.05.2003
Okres realizacji inwestycji: 07.05.2003 – 30.06.2003

Efektem przedsięwzięcia było poprawienie systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Podstawowym założeniem było zreorganizowanie i zracjonalizowanie procesów zachodzących w ramach zarządzania kadrami, płacami oraz finansami firmy. W ramach dotacji opracowano wewnętrzna sieć komputerową, zakupiono i wdrożono oprogramowanie finansowo-księgowe służące lepszej organizacji zarządzania firmą.


Copyright © ATS S.A. 2013.