Imię i nazwisko*:
Firma:
Tel. kontaktowy*:
E-mail:
Wiadomość*:
Program Phare 2001 SSG: Fundusz dotacji inwestycyjnych dla MSP.

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnot Europejskich, w ramach programu pomocowego Unii Europejskiej Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Fundusz Dotacji Inwestycyjnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Więcej informacji o programie, oraz archiwum programu na stronach:
www.parp.gov.pl
www.archiwum.parp.gov.pl

Umowa o dofinansowanie numer PL01.06.09.02-1/2 0175, z dnia 19.04.2004
Tytuł projektu: „Dotacja na zakup ciągników siodłowych”
Data umowy: 19.04.2004
Okres realizacji inwestycji: 20.04.2004 -

Założeniem projektu było stworzenie własnej bazy transportowej, poprzez zakup nowoczesnych ciągników siodłowych, w celu zwiększenia możliwości transportowych dla sprzedawanych w ramach podstawowej działalności wyrobów hutniczych.

Copyright © ATS S.A. 2013.