Imię i nazwisko*:
Firma:
Tel. kontaktowy*:
E-mail:
Wiadomość*:
1. SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.2.3.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.3. Wzrost Konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje.

Umowa o dofinansowanie numer SPOWKP/2.3/4/04/2757
Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności ATS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie zaawansowanych technologii informatycznych”
Data umowy: 29.12.2006
Okres realizacji inwestycji: 01.03.2006 – 31.01.2007

Projekt inwestycyjny miał na celu usprawnienie systemu zarządzania przedsiębiorstwem i optymalizacji zachodzących w nim procesów związanych z obsługą klientów w obu obszarach działalności przedsiębiorstwa, tzn. działalności transportowej i handlowej. Dzięki zakupionemu oprogramowaniu wdrożono w przedsiębiorstwie innowację procesową, polegająca na zsynchronizowaniu działań poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa i zautomatyzowaniu części procesów w firmie. Dzięki automatyzacji procesów i wdrożeniu procedur w obszarach:
- gospodarka magazynowa,
- zamówienia towarów,
- administracja limitami kupieckimi,
- organizacja pracy handlowca,
udało się osiągnąć jeszcze sprawniejsze zarządzanie działaniem przedsiębiorstwa, a przez to podniesienie wydajności pracy i skrócenie czasu realizacji zamówień.

2. SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.2.2. Targi TUBE Düsseldorf, Niemcy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.2.2. Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Umowa o dofinansowanie nr DZE-I-WKP/1/2.2.2/1/2006/1009/3542/2006
Tytuł projektu: „Udział jako wystawca w MT „TUBE”, Düsseldorf, Niemcy, 24-28 kwietnia 2006r.”
Data umowy: 15.05.2006
Okres realizacji inwestycji: 24.04.2006 – 28.04.2006

Celem projektu było poszerzenie obszaru działania Spółki ATS Sp. z o.o. i pozyskanie nowych klientów na rynkach zagranicznych. Targi „TUBE” w Düseldorfie są jedną z najbardziej liczących się imprez targowych w branży stalowej, targi odwiedzają potencjalni klienci nie tylko z Europy, ale także z większości krajów spoza UE. W ramach dotacji sfinansowano budowę stoiska wystawienniczego ATS S.A. oraz koszty promocji na targach. Efektem było rozpoznanie oczekiwań klientów na rynkach zachodnich, analiza konkurencji i możliwości eksportu na powyższe rynki.

3. SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.2.2., Działanie 2.2.2.
Międzynarodowe Targi Maszynowe BRNO, Czechy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.2.2. Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Umowa o dofinansowanie numer DWP-IV-WKP_1/2.2.2/2007/3796/9330
Tytuł projektu: „Udział jako wystawca w MT Maszynowych MSV 2007 Czechy/Brno, 01.10-05.10.2007r”
Data umowy: 28.06.2007
Okres realizacji inwestycji: 01.10.2007 – 05.10.2007

Udział w targach w Brnie w Czechach był kolejnym elementem strategii ekspansji na rynki zagraniczne przez ATS Sp. z o.o. Głównym zamierzeniem projektu było rozeznanie możliwości eksportowych na rynku czeskim oraz pozyskanie nowych klientów w Czechach, Słowacji i Rumunii. Udział w Międzynarodowych Targach Maszynowych w Brnie przyczynił się dodatkowo do umocnienia wizerunku ATS Sp. z o. o. na rynku czeskim oraz na rynkach sąsiadujących.

Więcej informacji o programie, oraz numery telefonów i adresy instytucji zajmujących się projektem na stronach:

www.konkurencyjnosc.gov.pl
Copyright © ATS S.A. 2013.