Imię i nazwisko*:
Firma:
Tel. kontaktowy*:
E-mail:
Wiadomość*:
01. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie 5.5.
Promocja i Rozwój Markowych Produktów

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Więcej informacji o programie, oraz numery telefonów i adresy instytucji zajmujących się projektem na stronach:
www.funduszestrukturalne.gov.pl
www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl

Umowa o dofinansowanie numer RPKP.05.05.00-04-018/08
Tytuł projektu: „Udział ATS S.A. jako wystawcy w targach: TIB ROMEXPO INTERNATIONAL 2008, 7-11.10.2008
Data umowy: 02.10.2009
Okres realizacji inwestycji: 07.10.2008 – 30.11.2008
Wartość projektu 21 995,76 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6 935,81 zł
Współfinansowanie ze środków budżetu państwa: 1 223,97 zł

Udział w Targach TIB ROMEXPO INTERNATIONAL w Rumunii doskonale wpisuje się w długookresową strategię ATS ekspansywnego rozwoju sprzedaży na rynki Europy Południowo-wschodniej. Podczas targów skoncentrowano działania na określeniu wymagań tych wciąż jeszcze rozwijających się rynków, w celu wejścia na nowe dla ATS rynki sprzedaży w krajach takich jak: Bułgaria, Grecja, Turcja, Maroko, Egipt, Tunezja i Iran. Udział w targach umocnił również pozycję ATS na rynku rumuńskim i serbskim, pozwolił na pozyskanie nowych klientów.


02. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Działanie 5.5. Promocja i Rozwój Markowych Produktów

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Więcej informacji o programie, oraz numery telefonów i adresy instytucji zajmujących się projektem na stronach:

www.funduszestrukturalne.gov.pl

www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl

Umowa o dofinansowanie numer RPKP.05.05.00-04-095/09

Tytuł projektu: „Udział ATS S.A. jako wystawcy w targach: Made in steel Brescia – Italy; BrixiaExpo 18, 19, 20 marca 2009”

Data umowy: 08.03.2010

Okres realizacji inwestycji: 01.02.2009 – 31.05.2009

Wartość projektu 75 735,36 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 27 118,11 zł

Współfinansowanie ze środków budżetu Państwa: 4 785,55 zł

Celem udziału w targach Made in steel Brescia – Italy; Brixia Expo przez ATS S.A. było pozyskanie klientów i zwiększenie obrotów z kontrahentami z Włoch oraz krajów ościennych. Dzięki realizacji projektu udało się także nawiązać kontakt z potencjalnymi agencjami celnymi, centrami logistycznymi, firmami spedycyjnymi i innymi potencjalnymi usługodawcami. Dodatkowym celem udziału w targach była promocja marki ATS S.A. w Europie i poza jej granicami.


Copyright © ATS S.A. 2013.